Wspinaczka Skalna

Sięgnij wyżej, poczuj szorstkość skały pod opuszkami palców, ułóż palce na krawądce. Pociągnij ...

Czujesz tą przestrzeń?

Image

Wspinaczka skalna vs. sportowa.

Wspinaczka skalna rozumiana jest jako aktywność wspinaczkowa w terenie skalnym (niekoniecznie skałkowym) zarówno z naturalną (tradycyjną asekuracją) jak i na drogach sztucznie ubezpieczonych oraz bez asekuracji (bouldering).

Wspinaczka sportowa jest jej uboższą krewną realizowaną na drogach ubezpieczonych często nawet bez kontaktu z naturalną skałą (sztuczne ścianki wspinaczkowe).

UWAGA WAŻNE OSTRZEŻENIE !

Wspinanie jest sportem tzw. wysokiego ryzyka. Realizowane bez solidnego przeszkolenia, bez poszanowania zasad bezpiecznej wspinaczki, z użyciem nieatestowanego sprzętu może być jeszcze bardziej niebezpieczne dla zrowia a nawet życia wspinacza. Najlepsza droga do uprawiania bezpiecznej wspinaczki to kurs wspinaczkowy u licencjonowanego instruktora PZA.

Naturalna skała

Czasem 5, czasem 1500 m wysoka. Łatwa lub ekstremalnie trudna, stabilna, monolityczna a czasem krucha. Estetycznie piękna lub nieciekawa. Zawsze zaś niepowtarzalna, unikalna. Taką ją stworzyła natura.

Partnerstwo podstawą bezpieczeństwa

Nikt w ścianie nie udzieli Ci pomocy szybciej niż Twój partner na linie. Dbaj więc o partnera swego jak o siebie samego.

Droga wspinaczkowa

To umowna linia pokonania ściany (czasem posiada warianty) Nie przebyta droga jest tylko projektem. Za moment powstania drogi uważa się jej pokonanie z dolną asekuracją (lub bez niej).

Patrz szerzej

Wspinanie nie jest do końca przewidywalne. Przewiduj, myśl, analizuj.  Wspinanie wymaga myślenia.

Sprzęt wspinaczkowy

Zestaw wyposażenia wspinacza służący generalnie zapewnieniu asekuracji (bezpieczeństwa). Sprzęt nie służy do przemieszczania się w ścianie (gdy uprawiamy wspinaczkę klasyczną). Wspina się człowiek nie sprzęt.

We wspinaniu tak jak w klockach Lego...

By powstała wielka droga, wszystko musi pasować idealnie. Wymaga wielu idelanie współpracujących elementów: wiedzy, umiejętności, kondycji, siły, wytrzymałości, znajomości terenu, odporności psychicznej, pasji i przede wszystkim odwagi oraz czasem odrobiny szczęścia.

Kontroluj stan sprzętu.

Sprzęt nie jest wieczny. Szczególnie lina która jest jego kluczowym elementem, a od jej stanu i jakości zależy Twoje bezpieczeństwo. Nie ignoruj okresowej kontroli. Przewiń w palcach całą linę dokładnie ją oglądając, na całej długości powinna być w dobrym stanie, bez przetarć, uszkodzeń, zgrubień czy podejrzanie miękkich fragmentów, subiektywnie lina powinna być jednakowa w dotyku na całej długości.

Image
Dbałość o sprzęt jest istotnym elementem uprawiania bezpiecznej wspinaczki. Regularne przeglądy, osobista kontrola pozwoli wyłapać potencjalnie niebezpieczne sytuacje zanim ich skutki staną się tragiczne.