Friendy (zwane też machanikami)

Friendy (zwane też machanikami)

Blog Odsłony: 307

Friendy zrewolucjonizowały współczesną wspinaczkę w rysach.

Przed ich wynalezieniem asekuracja z kości w szczelinach równoległych lub otwierających się w dół była w zasadzie niemożliwa. Friendy to pierwsze kostki mechaniczne wprowadzone do powszechnego użytku. Wcześniej stosowano tyko kostki które działały jako rodzaj klinów, nie działały one w szczelinach z jakim radzą sobie friendy.

Friendy występują w kilku odmianach związanych z ich konstrukcją: jednotrzpieniowe dwuosiowe, jednotrzpieniowe jednoosiowe i U-trzpieniowe jednoosiowe.

Oraz nie pokazane na poniższych zdjęciach z krzywkami o konstrukcji modułowej (składające się z trzech elementów). Friendy te mają dużo większy zakres dopasowania. Takie specyficzne Friendy robi firma Omega Pacyfic.

Camalot nr 6 Friend Wild Country Friend Rock Pillars

Friend optymalnie osadzony w szczelinie powinien mieć kontakt z płaszczyznami bocznymi (skałą) najlepiej w okolicy środkowej części krzywek. Nigdy nie powinniśmy osadzać frienda w pełni rozwartego jak i całkowicie ściśniętego.  Skrajne sytuacje są niezalecane.

Trzon frienda powinien być skierowany w kierunku sił jakie mogą na niego zadziałać w razie odpadnięcia wspinacza.

 

Drukuj