Andezyt

Andezyt

Ciemno brązowa skała o dobrym tarciu i znikomie rzadko występujących uszkach skalnych.

Date

24 lipiec 2020

Tags

skały