Piaskowiec

Piaskowiec

Piaskowiec, jest mało spoistą skałą o bardzo dobrym tarciu,  w miękkim piaskowcu nie używa się kostek itp. sprzętu tylko węzełki gdyż praktyka pokazała że są one skuteczniejsze.

Date

24 lipiec 2020

Tags

skały